Raad van Advies & Toezicht

De Raad van Advies & Toezicht bestaat uit:

Wietske Tinga, Rhea van der Dong, Else Reedijk, Sarah Romijn en Eva van Grinsven

Wietske Tinga

Ik ben Wietske, afgestudeerd sociaal- & organisatiepsycholoog en werkzaam als beleidsmedewerker onderwijs en onderzoek bij de faculteit Geesteswetenschappen. In 2015-2016 heb ik bij Stichting OER onderzoek gedaan naar de wensen voor en de waardering van het tutoraat van de Universiteit Utrecht. In het jaar daarop was ik als student-lid actief in de Board of Studies en het Management Team van de Faculteit Sociale Wetenschappen. In dit zelfde jaar nam ik plaats in de Raad van Advies en Toezicht. En inmiddels ondersteun ik het bestuur al enkele jaren met mijn onderzoekservaring en kennis van de universiteit.

Rhea van der Dong

Ik ben Rhea, 25 jaar en werkzaam bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, en de Interuniversitaire commissie van Lerarenopleidingen (ICL). Tijdens mijn bachelor Taal- en Cultuurstudies en master Bestuur en Beleid aan de UU, ben ik actief geweest in de medezeggenschap, en zo heb ik Stichting OER leren kennen. Na mijn studie was ik een jaar voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de landelijke studenten belangenbehartiger.

Sarah Romijn
Ik ben Sarah, 22 jaar en Masterstudent Neerlandistiek. Vorig jaar was ik de onderzoekscoördinator van Stichting OER en heb ik onderzoek gedaan naar interdisciplinariteit binnen het universitaire onderwijs. Dit jaar mag ik voor het eerst plaats nemen in de RVAT. Naast mijn bestuurservaring wil ik het huidige bestuur ook helpen met mijn kennis over de universiteit. Ik ben twee jaar student-lid geweest van de opleidingscommissie Nederlandse taal en cultuur. Tijdens deze periode heb ik veel geleerd over de werking van het onderwijs, de verschillende faculteiten en alles wat met onderwijs te maken heeft. Dit jaar zal ik als RVAT-lid het bestuur ondersteunen en hen helpen om een mooi en goed onderzoek neer te zetten.
Else Reedijk 
 

Ik ben Else en sinds mijn tijd als raadslid in de Universiteitsraad Utrecht ben ik betrokken geraakt bij stichting OER. Ik heb een bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht gedaan en momenteel volg ik de master Public Administration aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast ben ik bestuurslid bij studentenconsultancy SOLVE.

IMG-20180924-WA0063.jpeg
Eva van Grinsven
Ik ben Eva, 24 jaar en heb zowel mijn bachelor als master aan de Universiteit Utrecht gevolgd. Na mijn bachelor Psychologie, heb ik de master Neuropsychologie gecombineerd met de onderzoeksmaster Neuroscience and Cognition. Nu ben ik sinds oktober begonnen als PhD-student in het UMC Utrecht. Dit jaar zal ik voor het eerst onderdeel zijn van de RvAT van Stichting OER. Hopelijk kan ik met mijn kennis en ervaring over het uitvoeren van onderzoek het huidige bestuur ondersteunen.