Raad van Advies & Toezicht

De Raad van Advies & Toezicht bestaat uit:

Eva Vriens, Wietske Tinga, Rhea van der Dong, Else Reedijk en Sarah Romijn.

Eva Vriens

Mijn naam is Eva Vriens en ik zit sinds september 2015 in de Raad van Advies & Toezicht van Stichting OER. In mijn dagelijks leven werk ik als promovendus bij de afdeling sociologie van de Universiteit Utrecht. Vanuit die rol heb ik de nodige ervaring met het opstellen van onderzoeksplannen, het verzamelen en analyseren van data en het rapporteren van resultaten. Omdat ik eerder zowel mijn bachelor als masteropleiding aan de UU gevolgd heb, en indertijd zitting genomen heb in het Management Team van sociologie en de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen, heb ik bovendien redelijk wat kennis over het onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering binnen de UU. Als lid van de Raad van Advies en Toezicht ondersteun en adviseer ik het bestuur van Stichting OER dan ook voornamelijk inhoudelijk bij de keuze van onderwerpen en uitvoering van onderzoekstaken.

Wietske Tinga

Na het behalen van mijn bachelor Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht heb ik in het studiejaar 2015-2016 bij Stichting OER onderzoek gedaan naar de wensen voor en de waardering van het tutoraat van de Universiteit Utrecht. Momenteel volg ik de master Sociale en Organisatiepsychologie. Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen ben ik student-lid bij de Board of Studies waar ik de masterstudenten vertegenwoordig. En daarnaast maak ik onderdeel uit van de Raad van Advies en Toezicht van Stichting OER. Ik kijk ernaar uit om het nieuwe bestuur met mijn onderzoekservaring en kennis van de universiteit te ondersteunen.

Rhea van de Dong
Ik ben Rhea, 24 jaar en ik woon in Utrecht. Ik heb een bachelor Taal- en Cultuurstudies en een master Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht gedaan. Tijdens mijn studie heb ik Stichting OER leren kennen toen ik in de faculteitsraad Geesteswetenschappen en de Universiteitsraad zit. Inmiddels ben ik afgestudeerd en voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg, de landelijke studentvertegenwoordiger.

Sarah Romijn
Ik ben Sarah, 22 jaar en Masterstudent Neerlandistiek. Vorig jaar was ik de onderzoekscoördinator van Stichting OER en heb ik onderzoek gedaan naar interdisciplinariteit binnen het universitaire onderwijs. Dit jaar mag ik voor het eerst plaats nemen in de RVAT. Naast mijn bestuurservaring wil ik het huidige bestuur ook helpen met mijn kennis over de universiteit. Ik ben twee jaar student-lid geweest van de opleidingscommissie Nederlandse taal en cultuur. Tijdens deze periode heb ik veel geleerd over de werking van het onderwijs, de verschillende faculteiten en alles wat met onderwijs te maken heeft. Dit jaar zal ik als RVAT-lid het bestuur ondersteunen en hen helpen om een mooi en goed onderzoek neer te zetten.
Else Reedijk