Praat mee over het tutoraat

De opzet van ons onderzoek is klaar. Nu is het tijd om aan de uitvoering te beginnen. Door middel van focusgroepen verzamelen we informatie om onze enquêtevragen op te kunnen stellen.

Daarvoor zoeken we actieve studenten die met ons mee willen denken over het tutoraat. In november hebben we drie data geprikt waarop we de focusgroepen houden. Klik op de link voor meer informatie en om je aan te melden.

https://docs.google.com/forms/d/1KvViEjspTfCSinF__MIaq0l7U2w8zRix5mbg0FlT5yA/
viewform?c=0&w=1