Stichting OER

Stichting OER is een onafhankelijke, volledig door studenten gerunde organisatie die onderzoek doet naar de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Het doel van de stichting is dan ook het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. ‘Onderwijs’ wordt door de stichting gezien in haar breedste vorm. Gezien de breedte van dit begrip, wordt door ieder bestuur één of meerdere onderwerpen behandeld. De uitvoering en invulling van het onderzoek ligt uitdrukkelijk bij de stichting zelf. Echter, om volledig bij de onderwijspraktijken en de laatste ontwikkelingen te kunnen aansluiten, staat de stichting in nauw contact met studieverenigingen, faculteitsraden en de Universiteitsraad.

De daadwerkelijke uitvoering van de onderzoeken wordt zelfstandig gedaan en gebeurt o.a. aan de hand van enquêtes, interviews en focusgroepen onder de studenten van de Universiteit Utrecht. De waardevolle informatie die hierdoor aan het licht komt, wordt vertaald naar een advies, welke wordt voorgelegd ter implementatie aan de Universiteit Utrecht.

Lees verder voor de geschiedenis van Stichting OER.