Onafhankelijkheid

In 1992 kreeg de stichting een onafhankelijke status en was het dus geen onderdeel meer van het USF. Het hoofdstuk Meer dan Consumentengids werd hierbij afgesloten. Vanaf toen werd er jaarlijks gepubliceerd in de zogenaamde OERboeken, vergelijkbaar met de Meer dan Consumentengids.

Na aanvankelijk te hebben gewerkt met betaalde bureaumedewerkers, wordt Stichting OER vanaf het jaar 1995-1996 volledig gedragen door studenten. Vóór studenten dóór studenten dus. De stichting wordt sinds dat jaar financieel gesteund door middel van een jaarlijkse subsidie en de studenten worden op hun beurt gesteund worden door middel van bestuursbeurzen of afstudeersteun.

Nieuwe doelstellingen
De drie doelstellingen die het OER hanteert zijn – in willekeurige volgorde – als volgt:
1. Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
2. Studenten voorlichten over het onderwijs
3. Studenten bewust maken van de actieve rol die zij in het onderwijs kunnen spelen

Door deze doelstellingen te verwezenlijken probeert het OER een steen(tje) bij te dragen aan de onderwijskwaliteit op de UU. Dat doet men onder meer door het signaleren van goede initiatieven, het houden van evaluaties en het presenteren van de onderzoeksresultaten. OER kan zelf echter weinig écht verbeteren, die rol ligt bij de verschillende onderwijsinstituten.

Inspelen op grotere onderwerpen
Tijdens de periode dat het OER actief is, heeft de universiteit met haar studenten natuurlijk ook niet stil gezeten. Zo werden de evaluaties van het OER steeds serieuzer genomen door de opleidingen totdat zij grotendeels overgenomen werden door diezelfde opleidingen. Het OER heeft hier toentertijd voorzichtig op ingespeeld door zich, naast de bekende vakevaluaties, op andere onderzoeksterreinen te gaan begeven. Voorbeelden hiervan zijn een compleet curriculum van een studierichting, de onderwijsvoorzieningen en niveaudifferentiatie.

Lees verder: OER gaat meer naar buiten treden