Naar buiten treden

Tijdens het jaar 1997-1998 werd OER zélf onder de loep genomen. Samen met het Universitair Strategisch Programma (USP) is er kritisch gekeken naar o.a. de werkwijze, de resultaten en de reikwijdte van Stichting OER.
De uitkomsten van deze evaluatie hebben een grote rol gespeeld in het besluit om als stichting een nieuwe weg in te slaan. Uit deze evaluatie bleek dat de OERboeken steeds minder aftrek vonden onder “Jan de (moderne) student”, waardoor de grootste doelgroep niet meer werd bereikt. De term institutionalisatie -“we publiceren OERboeken omdat we dat altijd zo doen”- werd steeds vaker in de mond genomen. Ook het feit dat de resultaten een jaar lang in de kast blijven liggen tot ze worden gepubliceerd zorgde voor een gevoel van onvrede.

Toegankelijke onderzoeksresultaten: eigentijds informeren
OER besloot daarom een nieuwe weg in te slaan. De doelstellingen bleven hetzelfde en ook de methodische onderzoekskennis als fundament van de organisatie bleef overeind. Er is vanaf 1998 echter een nieuwe koers gevolgd in de wijze waarop de doelstellingen worden bereikt. Onderwijskwaliteit moest gaan leven voor elke student en op een toegankelijke manier aan de student worden aangeboden.

De onderzoeksresultaten zijn vanaf 1999 anders gepresenteerd: eigentijdser. De actualiteit wordt bevorderd door meerdere keren per jaar met de resultaten naar buiten te treden. Dit gebeurt in een speciaal OER-katern in het hart van het Ublad. Ook het onderzoeksterrein werd verbreed: er ontstonden niet alleen andere onderzoeksvormen, maar ook werd het onderzoek op andere niveaus gedaan: meerdere redacties gingen gezamenlijk onderzoek uitvoeren waardoor vergelijkingen konden worden getrokken tussen opleidingen en faculteiten. Op deze manier ontstond voor opleidingen de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Studenten voorlichten over de kwaliteit van het onderwijs, de informatieve rol van het OER, kreeg meer nadruk.

Lees verder: OER ondergaat een herstructurering