Beginjaren

De Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport is ontstaan uit het initiatief Meer dan Consumentengids. Dit initiatief werd in april 1989 gelanceerd door het Progressief Studenten Overleg (PSO) en richtte zich op de kwaliteitszorg van het onderwijs vanuit studentenperspectief. Vooral dat studentenperspectief was bijzonder: tot dan toe werd de kwaliteit van het onderwijs alleen in de gaten gehouden door de docenten. In 1989 gingen studenten dus een kritische blik op hun eigen onderwijs werpen.

Omdat het om meerdere redenen niet handig bleek Meer dan Consumentengids te koppelen aan een politieke studentenpartij, werd de gids in eerste instantie ondergebracht bij de Utrechtse Studenten Faculteiten (USF). Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht (UU) besloot het initiatief te financieren. Na een jaar evalueren op de faculteit Sociale Wetenschappen en Aardwetenschappen verscheen de eerste Meer dan Consumentengids. Een jaar later volgden de faculteiten Diergeneeskunde, Letteren, Ruimtelijke Wetenschappen en Rechten dit initiatief.

Lees verder: de stichting wordt onafhankelijk.