Focusgroepen

Afgelopen woensdag 30 april heeft Stichting OER focusgroepen gehouden met drie groepen: studenten, tutoren en beleidsmakers. De input uit deze samenkomsten nemen wij mee in ons advies, om zo het tutoraat vanuit verschillende perspectieven te kunnen belichten. Als bestuur gaan wij nu verder met het analyseren van specifieke relevante informatie. Uiteindelijk zal deze informatie samen worden gebundeld en uitmonden in een advies.