De focusgroepen zitten erop

De eerste stappen zijn gezet. Vorige week op 10, 11 en 12 november hebben we focusgroepen gehouden met actieve studenten van verschillende faculteiten en opleidingen. Dit heeft ons veel nieuwe input gegeven wat we gaan gebruiken bij het opstellen van onze enquête.

Onze onderzoekscoördinatoren zijn daarnaast bezig met gesprekken met medewerkers van de universiteit die zich met het thema tutoraat bezighouden. Hierdoor krijgen we inzicht in de gedachten achter het tutoraatsprogramma op de UU.

Met volle inzet gaan we nu aan de slag met het opstellen van de enquête, die begin december de deur uit gaat!