De laatste loodjes

Uit het analyseren van de informatie uit de enquête en focusgroepen zijn interessante punten naar voren gekomen over de invulling van het tutoraat aan de Universiteit Utrecht. Deze punten gebruiken wij als basis van ons advies. Als bestuur van Stichting OER zijn we nu hard bezig met de afronding van het onderzoeksrapport. Zo zijn we bezig met de verwerking van de feedback en het vormgeven van de onderzoekspresentatie op 7 juni aanstaande.

Het rapport is af!

Het rapport over communityvorming is af! Er is hard aan gewerkt door alle bestuursleden. We hopen met dit rapport inzicht te geven in de betrokkenheid van studenten bij de universiteit, faculteit en opleiding en ook hoe een community kan worden vormgegeven. Klik hier voor ons rapport.
Het nieuwe bestuur is daarnaast van start gegaan en zal zich binnenkort voorstellen. Wij wensen het nieuwe bestuur alvast een leerzaam en plezierig jaar.

Met een brullende oerkreet sluiten wij bij dezen ons bestuursjaar af.

Groet,

Alésha ten Berge
Maaike Henken
Céline Olsthoorn
Hanne van Rooijen
Jetske Steenstra