Onderzoeksonderwerp 2018-2019

Het 30ste OER bestuur is de afgelopen maanden bezig geweest met het opzetten van een nieuw onderzoek. Bij deze kunnen we jullie mededelen dat het onderwerp bekend is: studentenwelzijn! We gaan dit onderzoek uitvoeren in nauwe samenwerking met de universiteit en ons richten op studentbegeleiding en studentenwelzijn in de context van het huidige onderwijs. De volgende fase zal bestaan uit het houden van focusgroepen met studenten, begeleiders en andere betrokkenen. Houd onze Facebook in de gaten voor updates!

Praat mee over het tutoraat

De opzet van ons onderzoek is klaar. Nu is het tijd om aan de uitvoering te beginnen. Door middel van focusgroepen verzamelen we informatie om onze enquêtevragen op te kunnen stellen.

Daarvoor zoeken we actieve studenten die met ons mee willen denken over het tutoraat. In november hebben we drie data geprikt waarop we de focusgroepen houden. Klik op de link voor meer informatie en om je aan te melden.

https://docs.google.com/forms/d/1KvViEjspTfCSinF__MIaq0l7U2w8zRix5mbg0FlT5yA/
viewform?c=0&w=1