Focusgroepen

Afgelopen maand heeft Stichting OER focusgroepen gehouden met zowel studenten die wel stage hebben gelopen als studenten die dat niet hebben gedaan en met stagebegeleiders en –coördinatoren.

De input uit deze bijeenkomsten zullen wij gebruiken bij het opstellen van onze enquête en meenemen in ons adviesrapport, om zo stagebegeleiding vanuit verschillende perspectieven te kunnen belichten. Als bestuur gaan wij nu verder met het analyseren van de relevante informatie.

Met volle inzet gaan we nu aan de slag met het opstellen van de enquête, die begin december uit zal worden gezet.

Gezocht: Studenten voor focusgroepen

Op 26 oktober hebben we focusgroepen gepland staan voor stagebegeleiders en -coördinatoren en natuurlijk willen we ook studenten zelf spreken.

Wij zijn op zoek naar derde- of ouderejaars studenten die willen praten over hun ervaringen met stages en stagebegeleiding. Er wordt een focusgroep georganiseerd met studenten die wel stage hebben gelopen en studenten die geen stage hebben gelopen.

De focusgroep voor studenten die geen stage hebben gelopen is gepland op 20 oktober om 15:00 in studiezaal 244 op de Universiteitsbibliotheek Uithof.

De focusgroep voor studenten die wel stage hebben gelopen is gepland op 2 november om 14:00 in zaal m.7 op de Universiteitsbibliotheek Uithof.

Beiden bijeenkomsten zullen ongeveer 1 tot 1,5 uur duren. Wil je meedoen en helpen de kwaliteit van het onderwijs op de universiteit te verbeteren onder het genot van koffie en koekjes? Meld je dan nu aan op onderstaand formulier.

20 oktober – GEEN stage:

https://docs.google.com/…/1I-iu2T6i5DiWr-MxjnY1CH1VKyv…/edit

2 november – WEL stage:

https://docs.google.com/…/1QksSfU5PngPSronxyZxlH5lJPw2…/edit

Focusgroepen

Afgelopen woensdag 30 april heeft Stichting OER focusgroepen gehouden met drie groepen: studenten, tutoren en beleidsmakers. De input uit deze samenkomsten nemen wij mee in ons advies, om zo het tutoraat vanuit verschillende perspectieven te kunnen belichten. Als bestuur gaan wij nu verder met het analyseren van specifieke relevante informatie. Uiteindelijk zal deze informatie samen worden gebundeld en uitmonden in een advies.