OER Enquête Online

(For English see below)

Vandaag is de grote dag! Na maanden hard werken is de enquête dan eindelijk klaar om verspreid te worden onder studenten van de Universiteit van Utrecht.

We zijn aan de slag gegaan met een onderzoek naar stages en stagebegeleiding tijdens de bachelorfase. Hoe beoordelen studenten hun stagebegeleiding? Wat kan de universiteit doen om beter inspelen op de vraag naar stages? Op basis van de uitkomsten zullen we aan het einde van dit studiejaar een advies voorleggen aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Dit kan natuurlijk niet zonder jullie hulp.

Ben jij een student aan de UU? Vul dan de enquête in!

https://survey.fss.uu.nl/index.php/523787/lang-nl

P.S. Wist je dat je door de enquête in te vullen, kans maakt op één van de elf prijzen?

==========================================================================

Today is the big day! After months of hard work, the questionnaire is finally ready to be distributed amongst students at the Utrecht University.

We carried out a research on internships and internship supervision as part of the Bachelor’s programme. How do students rate their internship supervision? What can the university do to meet the students’ needs for internships? Based on the results, we’ll be submitting an advisory to the Executive Board of Utrecht University. Of course, this can’t be done without your help.

If you are an UU-student, make sure to fill in the questionnaire!

https://survey.fss.uu.nl/index.php/169364/lang-en

P.S. Did you know that by completing the questionnaire, you have a chance of winning one of our 11 prices?

Focusgroepen

Afgelopen maand heeft Stichting OER focusgroepen gehouden met zowel studenten die wel stage hebben gelopen als studenten die dat niet hebben gedaan en met stagebegeleiders en –coördinatoren.

De input uit deze bijeenkomsten zullen wij gebruiken bij het opstellen van onze enquête en meenemen in ons adviesrapport, om zo stagebegeleiding vanuit verschillende perspectieven te kunnen belichten. Als bestuur gaan wij nu verder met het analyseren van de relevante informatie.

Met volle inzet gaan we nu aan de slag met het opstellen van de enquête, die begin december uit zal worden gezet.

Enquête is online!

Het is even stil geweest, maar onze comeback is zeker de moeite waard! Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het opstellen van ons onderzoeksplan en de enquête voor alle bachelorstudenten van de Universiteit Utrecht. Met het onderwerp ‘interdisciplinair onderwijs’ zijn wij aan de slag gegaan. Na verschillende gesprekken met medewerkers van de universiteit, focusgroepen met studenten en heel veel brainstormsessies later hebben wij het voor elkaar. De enquête ‘Verbreding en verdieping in de profileringsruimte’ is dan eindelijk hier! Hoe vullen de Utrechtse studenten hun profileringsruimte in, kiezen ze voor verbreding of verdieping? Op basis van de uitkomsten zullen we aan het einde van dit studiejaar een advies voorleggen aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Dit kan niet zonder jouw hulp! Wacht niet langer en vul direct onze enquête in! Klik snel op de link: https://survey.fss.uu.nl/index.php/44327/lang-nl

PS: wist je dat als je de enquête invult, je kans maakt op één van de elf prijzen?IMG_5591