Promotie Enquête

Heb jij onze enquête al ingevuld? Hij staat namelijk nog steeds online. Wees er wel snel bij, want wij zullen binnenkort aan de slag gaan met de resultaten!

Vandaag zijn we te vinden op de Uithof, maar je kunt hem natuurlijk ook thuis online invullen.

https://survey.fss.uu.nl/index.php/523787/lang-nl

Alvast bedankt voor de moeite!

OER Enquête Online

(For English see below)

Vandaag is de grote dag! Na maanden hard werken is de enquête dan eindelijk klaar om verspreid te worden onder studenten van de Universiteit van Utrecht.

We zijn aan de slag gegaan met een onderzoek naar stages en stagebegeleiding tijdens de bachelorfase. Hoe beoordelen studenten hun stagebegeleiding? Wat kan de universiteit doen om beter inspelen op de vraag naar stages? Op basis van de uitkomsten zullen we aan het einde van dit studiejaar een advies voorleggen aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Dit kan natuurlijk niet zonder jullie hulp.

Ben jij een student aan de UU? Vul dan de enquête in!

https://survey.fss.uu.nl/index.php/523787/lang-nl

P.S. Wist je dat je door de enquête in te vullen, kans maakt op één van de elf prijzen?

==========================================================================

Today is the big day! After months of hard work, the questionnaire is finally ready to be distributed amongst students at the Utrecht University.

We carried out a research on internships and internship supervision as part of the Bachelor’s programme. How do students rate their internship supervision? What can the university do to meet the students’ needs for internships? Based on the results, we’ll be submitting an advisory to the Executive Board of Utrecht University. Of course, this can’t be done without your help.

If you are an UU-student, make sure to fill in the questionnaire!

https://survey.fss.uu.nl/index.php/169364/lang-en

P.S. Did you know that by completing the questionnaire, you have a chance of winning one of our 11 prices?

Focusgroepen

Afgelopen maand heeft Stichting OER focusgroepen gehouden met zowel studenten die wel stage hebben gelopen als studenten die dat niet hebben gedaan en met stagebegeleiders en –coördinatoren.

De input uit deze bijeenkomsten zullen wij gebruiken bij het opstellen van onze enquête en meenemen in ons adviesrapport, om zo stagebegeleiding vanuit verschillende perspectieven te kunnen belichten. Als bestuur gaan wij nu verder met het analyseren van de relevante informatie.

Met volle inzet gaan we nu aan de slag met het opstellen van de enquête, die begin december uit zal worden gezet.