De laatste loodjes

Uit het analyseren van de informatie uit de enquête en focusgroepen zijn interessante punten naar voren gekomen over de invulling van het tutoraat aan de Universiteit Utrecht. Deze punten gebruiken wij als basis van ons advies. Als bestuur van Stichting OER zijn we nu hard bezig met de afronding van het onderzoeksrapport. Zo zijn we bezig met de verwerking van de feedback en het vormgeven van de onderzoekspresentatie op 7 juni aanstaande.

Focusgroepen

Afgelopen woensdag 30 april heeft Stichting OER focusgroepen gehouden met drie groepen: studenten, tutoren en beleidsmakers. De input uit deze samenkomsten nemen wij mee in ons advies, om zo het tutoraat vanuit verschillende perspectieven te kunnen belichten. Als bestuur gaan wij nu verder met het analyseren van specifieke relevante informatie. Uiteindelijk zal deze informatie samen worden gebundeld en uitmonden in een advies.